Detalji o fotografiji
Glomeris hexasticha Brandt, 1833

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Glomeris hexasticha Brandt, 1833

Identifikator:

Slobodan Makarov

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/glomeris-hexasticha.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.