Detalji o fotografiji
Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)

Identifikator:

zoran gavrilović

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_151946307.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.