Detalji o fotografiji
Leptoiulus trilineatus (C.L.Koch, 1847)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Leptoiulus trilineatus (C.L.Koch, 1847)

Identifikator:

Slobodan Makarov

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/leptoiulus-trilineatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.