Detalji o fotografiji
Polydesmus collaris C.L. Koch, 1847

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Polydesmus collaris C.L. Koch, 1847

Identifikator:

Slobodan Makarov

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/polydesmus-collaris2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.