Detalji o fotografiji
Filago germanica (L.) Huds.

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Filago germanica (L.) Huds.

Identifikator:

Mihailo Vujić

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_6172172431.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.