Detalji o fotografiji
Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Slobodan Makarov

Lokacija:

CQ79

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/polyxenus-lagurus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.