Detalji o fotografiji
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

Identifikator:

Alenka Mihorič

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_4347163727.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.