Detalji o fotografiji
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Autor:

Radislav Mirić

Godina:

2015

Vrsta:

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Radislav Mirić

Lokacija:

DR14

Slika u punoj veličini:

krt 002.jpg

Model:

COOLPIX S3100


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.