Detalji o fotografiji
Centaurea phrygia L.

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Centaurea phrygia L.

Identifikator:

Jožef Dožai

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_2126346402.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.