Detalji o fotografiji
Ancistronycha violacea (Paykull 1798)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Ancistronycha violacea (Paykull 1798)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cantharis%20cyanipennis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/ancistronycha%20violacea.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.