Detalji o fotografiji
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Autor:

Milka Radmilović

Godina:

2015

Vrsta:

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DP68

Slika u punoj veličini:

img_6502545159.jpg

Izvor:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1226393074053502&set=gm.1628118014108765&type=1&theater


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.