Detalji o fotografiji
Hyoscyamus niger L.

Autor:

Dejan Ranković

Godina:

2015

Vrsta:

Hyoscyamus niger L.

Identifikator:

Dejan Ranković

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

Copy of Picture 026.jpg

Model:

Canon PowerShot A520


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.