Detalji o fotografiji
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dimitrije Radišić

Godina:

2014

Vrsta:

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

EM59

Slika u punoj veličini:

vulpes_vulpes_bujanovac.jpg

Model:

FinePix HS10 HS11


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.