Detalji o fotografiji
Centaurea scabiosa L.

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Centaurea scabiosa L.

Identifikator:

Jožef Dožai

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_2917037568.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.