Detalji o fotografiji
Hydroporus planus (Fabricius, 1781)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Hydroporus planus (Fabricius, 1781)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/hydroporus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.