Detalji o fotografiji
Centaurea jacea L.

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Centaurea jacea L.

Identifikator:

Nejo Jogan

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_125583028.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.