Detalji o fotografiji
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

Autor:

Milivoj Vučanović

Godina:

2008

Vrsta:

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

Identifikator:

Milivoj Vučanović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_3355748862.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.