Detalji o fotografiji
Cytilus sericeus (Forster 1771)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cytilus sericeus (Forster 1771)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cytilus%20sericeus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cytilus%20sericeus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.