Detalji o fotografiji
Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1861)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1861)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Elateroides%20dermestoides.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/hylecoetus%20dermestoides.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.