Detalji o fotografiji
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

ER10

Slika u punoj veličini:

img_5561131783.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.