Detalji o fotografiji
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_367125589.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.