Detalji o fotografiji
Centaurea cyanus L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Centaurea cyanus L.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

ER30

Slika u punoj veličini:

img_6177841448.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.