Detalji o fotografiji
Carthamus lanatus L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Carthamus lanatus L.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_1765490230.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.