Detalji o fotografiji
Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_2410505716.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.