Detalji o fotografiji
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_6853720205.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.