Detalji o fotografiji
Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)

Autor:

Gabor Mesaroš

Godina:

2016

Vrsta:

Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

CN99

Slika u punoj veličini:

IMG_1378.jpg

Model:

Canon IXUS 145


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.