Detalji o fotografiji
Centaurea jacea L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Centaurea jacea L.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_2687081140.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.