Detalji o fotografiji
Inula conyza DC.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2016

Vrsta:

Inula conyza DC.

Identifikator:

Alenka Mihorič

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_7948566372.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.