Detalji o fotografiji
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_9667219929.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.