Detalji o fotografiji
Isophya speciosa (Frivaldszky, 1867)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Isophya speciosa (Frivaldszky, 1867)

Identifikator:

Slobodan Ivković

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_1238965676.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.