Detalji o fotografiji
Camphorosma annua Pallas

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Camphorosma annua Pallas

Identifikator:

Jelena Šeat

Lokacija:

ER10

Slika u punoj veličini:

img_9111980982.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.