Detalji o fotografiji
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

ER10

Slika u punoj veličini:

img_7463378347.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.