Detalji o fotografiji
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ27

Slika u punoj veličini:

img_9064711318.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.