Detalji o fotografiji
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_8217857335.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.