Detalji o fotografiji
Achillea asplenifolia Vent.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Achillea asplenifolia Vent.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_5214744675.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.