Detalji o fotografiji
Artemisia pontica L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Artemisia pontica L.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_9284659195.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.