Detalji o fotografiji
Psylliodes dulcamarae (Koch, 1803)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Psylliodes dulcamarae (Koch, 1803)

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_6412144713.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.