Detalji o fotografiji
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen

Identifikator:

Alenka Mihorič

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_8375906352.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.