Detalji o fotografiji
Helicopsyche bacescui Orghidan & Botosaneanu, 1953

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Helicopsyche bacescui Orghidan & Botosaneanu, 1953

Identifikator:

Ivana Živić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/helicopsyche-bacescui.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.