Detalji o fotografiji
Hydropsyche fulvipes Curtis, 1834

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Hydropsyche fulvipes Curtis, 1834

Identifikator:

Ivana Živić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/hydropsyche-fulvipes.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.