Detalji o fotografiji
Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2018

Vrsta:

Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Denis Ćoso

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_7585160946.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.