Detalji o fotografiji
Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790)

Autor:

Bojan Mitov

Godina:

2018

Vrsta:

Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790)

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_5464608003.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.