Detalji o fotografiji
Micropterna sequax McLachlan, 1875

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Micropterna sequax McLachlan, 1875

Identifikator:

Ivana Živić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/micropterna-sequax.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.