Detalji o fotografiji
Amaranthus blitum L.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Amaranthus blitum L.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/amaranthus-lividus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.