Detalji o fotografiji
Cirsium eriophorum (L.) Scop.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2018

Vrsta:

Cirsium eriophorum (L.) Scop.

Identifikator:

Slobodan Stevčić

Lokacija:

EQ38

Slika u punoj veličini:

img_4691392742.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.