Detalji o fotografiji
Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758)

Autor:

Gabor Mesaroš

Godina:

2019

Vrsta:

Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

EM89

Slika u punoj veličini:

plagiosterna_9428450735.jpg

Izvor:

undefined


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.