Detalji o fotografiji
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2019

Vrsta:

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_1887682746.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.