Detalji o fotografiji
Helminthotheca echioides (L.) Holub

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Helminthotheca echioides (L.) Holub

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Slika u punoj veličini:

img_6533554894.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.