Detalji o fotografiji
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2017

Vrsta:

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

img_3372646733.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.