Detalji o fotografiji
Campanula lingulata Waldst. & Kit.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Campanula lingulata Waldst. & Kit.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/campanula-lingulata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.